TAX TIPS TO REMEMBER

 

با توجه به نزدیک شدن فصل تکمیل و ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص و شرکتها در استرالیا

براساس تجربیات گذشته یادآوری چند نکته جهت اطلاع هموطنان عزیز مقیم استرالیا لازم و ضروریست تا بتوان ضمن آشنای بهتر و دقیقترشما عزیزان با نظام و مقررات مالی و مالیاتی، کمک کنیم تا از حداکثر مزایای معافیتها، تخفیفات، برگشت و کاهش مالیات پرداختنی بهرمند گردیده، همچنین نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در موعد مقرراقدام موثرتری بعمل آورند.

نظر به اینکه ساختار و بدنه اصلی گزارش دهی در نظام مالی، بانکی، مالیاتی، مهاجرت، پرداختهای رفاهی و دولتی سرتاسر استرالیا روز به روز گسترده تر و منسجمتر میشوند،  لذا ضرورت توجه افراد و شرکتهای مقیم استرالیا به رعایت انضباط مالی وهمچنین تکمیل پروفایلهای مرتبط با وضعیت درآمدها، هزینه ها و احتمالا پرداختهای دولت استرالیا به هریک از اشخاص از اهمیت جدی تروبالاتری برخوردار میگردد

از آنجاییکه افراد در مشاغل مختلف فعالیت دارند ویا مزایایی دریافت میکنند هرکدام دارای شرایط منحصر به فرد مالی و مالیاتی هستند، خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات دقیقتر “با رعایت اصول حفظ و محرمانه بودن اطلاعات” با ما تماس حاصل فرمایند 

Financial Year

From  01/ July / 2016   to   30 / Jun/ 2017

سال مالی یعنی چه

Tax Return dead line

From 01/July/2017  to  31 / Oct/ 2017

 

مهلت قانونی برای تکمیل تکس ریترن

 

این دوره زمانی را فراموش نکنید ! هر چه زودتر بهتر!

 

How to lodge my tax return

 

MYGOV –  ATO TAX HELP(Free)  TAX  AGENTs

 

 

روشهای ارایه تکس ریترن

 

 

What document do I need to prepare?

 

 

To download the checklist CLICK HERE برای دانلود کردن چک لیست اینجا را کلیلک کنید

 

 

 از آنجاییکه افراد در مشاغل مختلف فعالیت دارند ویا مزایایی دریافت میکنند هرکدام دارای شرایط منحصر به فرد مالی و مالیاتی هستند، خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات دقیقتر “با رعایت اصول حفظ و محرمانه بودن اطلاعات” با ما تماس حاصل فرمایند

چه مدارکی را باید از قبل آماده کرد؟

Preparing GST (BAS) Statement

Dates to remember

(only for traders & businesses)

 

1st of July till End of Sep                   = Quarter One= Q1

1st of October till End of Dec          = Quarter Two = Q2

1st Jan till End of Mar                    = Quarter Three = Q3

1st of April till End of Jun                 = Quarter Four = Q4

 

گزارش خرید و فروش سه ماهه (جی اس تی)  و چه موقع  باید ارایه شود؟

(صرفا برای بیزنسها و شرکتها)

 

How a Tax Agent

(Tax& Business Accountants)

Can help?

Find deductions you may never knew

How to organize your files for next year

How to maximize your finances & loans

Always be safe and legal under the rules of the ATO

It is convenient! No Error!

 

تکس ایجنت

(حسابداررسمی و مالیاتی)

چه کمکی به ما میکنند؟

 

How much does it cost?

 

 

 It cost from $60 for a simple tax return & from $120 for a return that requires multiple deductions, income streams, investment auditing all the way through to save thousands of dollars for a return involving employees.

هزینه تهیه گزارش مالیاتی چقدر است؟

 
 

 

Real Example from Client

Our Client Emily’s comment :

دیدگاه یکی از مشتریان – امیلی

I have an ABN to do contract work while I still work full time during the day. I earned side money throughout the year that needed to be included in my tax return. I decided to put my tax in a high interest bank account to save and earn more money.

من “ای بی ان” دارم و بصورت قراردادی کار میکنم همچنین در کنار آن کارمند تمام وقت هم هستم. بنابراین نیاز هست که درآمد دومم را هم در گزارش مالیالتی لحاظ کنم. مبالغ اضافه درآمدم را هم طی سال در یک حساب بانکی در استرالیا پس انداز کرده ام

A friend of mine in the same situation did not want to get a tax accountant as they believed they could use E-Tax /MYGOVE instead to save time and money.

یکی از دوستانم که شرایط کاری مشابه من دارد تمایل دارد خودش از طریق آنلاین گزارش مالیاتیش را ارایه دهد و هزینه ای برای تهیه اظهارنامه به تکس ایجنت نپردازد.

I however paid $250 and got my return done. I did it myself originally to see what return I would get and it said I owed the ATO $3000 tax – my accountants return however only stated that I needed to pay $350 tax.

من 250 دلاربه تکس ایجنتم پرداخت کردم درحالی که خودم هم بصورت آزمایشی سعی کردم بصورت آنلاین اقدام کنم ولی چون مبلغ بدهی مالیاتی ام نزدیک به 3000دلار رسید ترجیح دادم از تکس ایجنت کمک بگیرم. این کاربه تکس ایجنت سپردم و ایشان بدهی مالیاتی ام را رقم 350 دلاراعلام کردند

That is a saving of $2650 for the cost of $250. Tell me if that is not the best savings tip you have heard all year?

بنابراین 2650 دلار کمتر مالیات دادم و این رقم به پس اندازم اضافه شد یعنی رقمی معادل 5 برابر بیش از کل مبلغ بهره بانکی یکسالی بود که از بانک گرفته بودم.

آیا به نظر شما این یکی از بهترین راههای پس اندارنیست!

 

 

 

یک مثال از یک مشتری